Hướng dẫn thanh toán

Cách 1: thanh toán trực tiếp or chuyển khoản 
Cách 2: đặt cọc trước làm sản phẩm theo yêu cầu