Giới thiệu

Mỗi con người thuộc công ty DKAS Đại Việt là một bộ phận không thể tách rời…! Để thành công không có cách nào khác là chúng ta đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và cống hiến. Để làm tốt được điều đó thì trước khi làm điều gì chúng ta cần thực hiện nghiêm túc 3 yếu tố sau : Đây là văn hóa ,là cách làm việc và ứng xử trong công ty ! 

CHÁNH NIỆM

Khi đứng trước 1 công việc,việc đầu tiên là chúng ta lấy tập trung,hít thở 1 hơi thật sâu,chúng ta nghĩ hoặc làm chỉ về công việc đó. Không sao nhãng sang những việc xung quanh ,không cần thiết. Oke ?!

TỈNH GIÁC

Khi ta đã tập trung vào vấn đề đó ,công việc đó…hãy vận dụng hết kiến thức ,sự sáng tạo,và không thể thiếu đó là kinh nghiệm để suy xét ,có cái nhìn đa chiều,tinh gọn hoặc tối ưu nhất !

NHIỆT TÂM

Hãy tập trung cao độ và mọi việc sẽ được giải quyết tuyệt hơn bạn nghĩ…cố gắng làm bằng tâm ,sự nhiệt huyết và năng lượng nhất trong con người bạn !!!