Chính Sách Vận Chuyển

miễn phí vận chuyển tại các tỉnh miền bắc,

hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển khu vực phía nam